KOBİ'lere Mentorluk Desteği

KOBİ'lere Mentorluk DesteğiKOBİ'lere Mentorluk DesteğiKOBİ'lere Mentorluk Desteği

 Sınırlı sayıdaki kontenjandan Sabancı Üniversitesi INOVENT farkıyla yararlanmak için ön başvurular açılmıştır. 

BiGGMENTOR

BiGGMENTORBiGGMENTORBiGGMENTOR

Mentorluk destek programı tanıtım etkinliğimize kayıtlar başlamıştır. 

KOBİ’lerin

KOBİ’lerinKOBİ’lerinKOBİ’lerin

İş geliştirme ve yenilik kapasitelerini arttırmaya yönelik TÜBİTAK destekli mentorluk programı için geç kalmayın. 

Sabancı Üniversitesi INOVENT Koordinatörlüğünde

Sabancı Üniversitesi INOVENT Koordinatörlüğünde Sabancı Üniversitesi INOVENT Koordinatörlüğünde Sabancı Üniversitesi INOVENT Koordinatörlüğünde

Etkinliklerimize katılmak ve mentorluk desteğinden yararlanmak için 

Katılım Koşulları

image121

Son 10 yıl içerisinde Başarıyla Tamamlanmış TÜBİTAK - TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeniz Varsa

Son 10 yıl içerisinde Başarıyla Tamamlanmış TÜBİTAK - TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeniz Varsa

Son 10 yıl içerisinde Başarıyla Tamamlanmış TÜBİTAK - TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeniz Varsa

 (1501, 1507, 1509, 1511, 1512) 

image122

KOBİ iseniz

Son 10 yıl içerisinde Başarıyla Tamamlanmış TÜBİTAK - TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeniz Varsa

Son 10 yıl içerisinde Başarıyla Tamamlanmış TÜBİTAK - TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeniz Varsa

 KOBİ Tanımı: Çalışan sayısı 250'den az ve yıllık net satış ya da mali bilanço toplamı 125 milyon TL'den az işletmeler. 

image123

Ar-Ge Ürününüz Pazara Sunulmuş ya da Sunulabilecek Durumda ise

Son 10 yıl içerisinde Başarıyla Tamamlanmış TÜBİTAK - TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeniz Varsa

Ar-Ge Ürününüz Pazara Sunulmuş ya da Sunulabilecek Durumda ise

 TÜBİTAK-TEYDEB destekli Ar-Ge proje çıktınızın pazara sunulabilecek bir ürün olması (iç proje ya da bir seferlik talep üzerine geliştirilmiş olmaması) beklenmektedir. 

Mentorluk Destek Programı Hakkında

image124

Mentorluk desteğinin temel amacı, en az bir TÜBİTAK projesi tamamlamış ancak ticarileştirme ya da Ar-Ge çalışmalarının sürdürülebilirliğinde zorluk yaşayan firmalara sektör profesyonellerinden uzman desteği sağlamaktır.

Mentorluk verecek sektör profesyonelleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulmuş Mentor Havuzu'ndan seçilmektedir.

Proje süresi boyunca, mentorluk faaliyetleri neticesinde,

  • Ciroda artış
  • Mevcut pazar payında artış
  • Yeni pazarlara giriş
  • Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış

Programın ana hedeflerinden bazılarıdır. Bu konularda işletmenizin kapasitesini arttırmak ve işletmenize yeni yetkinlikler kazandırmak istiyorsanız bu program size göre.

Destek programı kapsamında, mentorluk hizmetinin KOBİ'ler üzerinde iki temel boyutta etkisinin olması beklenmektedir.

  1. Ticari Olgunluk Seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vs.)
  2. Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.)


Bu hedeflere ulaşılması noktasında, TÜBİTAK tarafından belirlenen 11 arayüz kuruluşundan birisi olan Inovent, BiGGMentor projesi ile, KOBİ'lerin sektör profesyonelleri tarafından sunulacak mentorluk hizmetinden en iyi şekilde faydalanması için kurumsal deneyim ve kaynaklarını ortaya koymaktadır. 

Neden Sabancı Üniversitesi Inovent?

Paydaşlarımız

image125
image126
image127
image128
image129